Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

Adriaan Stoop en Miente

Adriaan Stoop en Miente van Deventer en hun dochters Riets en Cor, 1886. Later zouden zij nog een dochter Dorrie en zoon Adriaan krijgen. Part. coll. ‘Z ie je dat loof in de verte? Daar begint het landgoed’, vertelt Daan de Clercq. Terwijl we wandelen naar zijn kantoor vertelt hij honderduit over hoe het landgoed in zijn familie terecht is gekomen. Vijf generaties geleden kocht zijn betovergrootvader de grond, maar zijn grootvader was de eerste die er, in 1906, een woonhuis liet bouwen. Zijn broer heeft er een fruitteeltbedrijf, daarnaast biedt De Olmenhorst plaats aan een aantal kunstateliers, een architectenbureau, een marketingbedrijf en verschillende andere ondernemingen. In het kantoor wacht Martijn Kessler al. Na een ferme handdruk en een kop koffie beginnen de twee te vertellen. ‘Ik ben altijd een beetje tegendraads geweest’, zegt Martijn Kessler. ‘Na een aantal verhuizingen en verblijven op kostscholen en in internaten belandde ik op mijn dertiende op de Olmenhorst. Ik had weinig ambitie om me te ontwikkelen, maar ik had een sterke belevingswereld. Als kleine jongen tekende ik al fictieve kaarten. Plaatsen op die kaarten gaf ik namen van mijn familie en van vriendjes en vriendinnetjes. Het was een soort hobby van me. Maar op den duur merkte ik dat er serieuze interesse was in de kaarten die ik maakte. Zo kreeg ik mijn eerste opdrachten om iemands leven uit te beelden in de vorm van een kaart. Vaak werden die kaarten cadeau gedaan ter gelegenheid van een huwelijk of jubileum.’ Daan de Clercqs interesse heeft een heel andere oorsprong. ‘Ik ben opgegroeid op deze plek, met het besef van een rijke familiegeschiedenis. Dat verleden fascineerde mij en wilde ik onderzoeken. Sindsdien ben ik eigenlijk altijd bezig met familiegeschiedenissen in brede zin. Zo deed ik tijdens mijn studie geschiedenis onderzoek naar elitevorming onder welgestelde doopsgezinde families in Amsterdam. Op dit moment heb ik een historisch bureau en ben ik verantwoordelijk voor de bekende genealogische series Nederland’s patriciaat en Nederland’s adelsboek. Martijn Kessler en Daan de Clercq zijn achterneven. Alhoewel ze elkaar al hun hele leven kennen, werken ze nog maar een paar jaar samen. De taakverdeling is even eenvoudig als flexibel. Kessler ontwerpt de kaarten, De Clercq verricht genealogisch onderzoek. Daarnaast geven ze samen workshops waarin bedrijfsprocessen in kaart worden gebracht. ‘Ik heb Daan een keer horen spreken in het Amsterdams Historisch Museum’, zegt Kessler. ‘En toen dacht ik: wat doet hij dat goed. Na veel aandringen heb ik Daan meegenomen naar zo’n workshop.’ ‘Dat vond ik ontzettend leuk’, vervolgt De Clercq. ‘Sindsdien werken we samen. We vullen elkaar op een goede manier aan en omdat we allebei op De Olmenhorst werken zijn de lijnen kort.’ De wereld van Adriaan Stoop De muren van het kantoor hangen vol met kaarten. We bekijken er een aantal van dichterbij. ‘Toen ik begon, tekende ik de kaarten met de hand,’ vertelt Martijn Martijn Kessler en Daan de Clercq in hun kantoor. Achter hen een portret van hun gemeenschappelijke overgrootvader Adriaan Stoop. Foto Leendert Brouwer 10 gen.

‘Linksboven begint de rivier. Daar teken ik de voorouders’ Kessler. ‘Tegenwoordig gebruik ik vooral de computer. Het maken van een kaart is een heel interactief proces. De eerste versie is vaak een inspiratiebron voor mijn klanten. Ze komen dan plots op allerlei ideeën. Dankzij de computer kan ik de kaart voortdurend aanpassen.’ Een kolossale wandkaart trekt mijn aandacht. ‘Deze kaart heeft een bijzondere betekenis voor ons allebei’, zegt Daan de Clercq. ‘Hij verbeeldt het voor- en nageslacht van ir. Adriaan Stoop (1856-1935) en Willemina Bernadina (Miente) van Deventer (1859-1934), gezamenlijke overgrootouders van Martijn en mij. Adriaan was oliepionier in Indië en richtte eind negentiende eeuw de Dordtsche Petroleum Maatschappij op, later houdstermaatschappij van Koninklijke Olie/Shell. In korte tijd verwierf hij een miljoenenkapitaal. Later boorde hij ook in Zuid-Duitsland naar oliebronnen, maar hij vond alleen zwavelhoudend water.’ ‘Wat op het eerste gezicht een teleurstelling was, bleek later een uitkomst. De waterbron die Adriaan vond had een bijzondere samenstelling die de plek bij uitstek geschikt maakte voor een kuuroord. Hij liet op deze plek het Jod- und Schwefelbad Bad Wiessee aanleggen. Honderd jaar bleef het kuuroord in de familie, tot het vrij recent is verkocht aan de plaatselijke gemeente.’ ‘Die verkoop was de eigenlijke aanleiding voor deze kaart’, vult Kessler aan. ‘De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield de familie bij elkaar. We wilden iets waardoor we die verbintenis niet zouden vergeten. Daarom hebben alle aandeelhouders deze kaart gekregen. Wel in een iets kleiner formaat natuurlijk.’ De kaart van de familie Stoop is getiteld ‘Het rijk van leven en laten leven’, verwijzend naar de titel van de kloeke biografie van Stoop, als ondernemer en weldoener. De kaart bevat ruim tweeduizend steden, kastelen, toponiemen, schepen en andere topografische symbolen. Centraal op de kaart staan de plaatsen Adriaansburg en het Hof van Miente. Linksboven, in de bergen, vinden we de voorouders van Adriaan Stoop en Miente van Deventer, Verbeelding van het Oude Dordt, waar de familie Stoop eeuwenlang woonde. Wijnstraat 129 ('aan de Beurs') was Adriaans ouderlijk huis. Zijn vader was behalve bankier ook brouwer en mouter van De Oranjeboom. langs een aantal stroompjes die stamreeksen verbeelden: Stoop, Deking Dura, ’t Hooft, Kouwens, Van Deventer, Laurillard dit Fallot en Busken Huet. De grote rivier die vervolgens naar de Mare Pecuniae stroomt, loopt langs de bedrijfsgeschiedenis. De rivier vertakt zich via vier kinderen van het echtpaar Stoop over de staken De Clercq, Kessler Langelaan en Stoop. Alle 260 nazaten van Adriaan en Miente, en hun partners, hebben een eigen plekje op de kaart. Elk met verwijzingen naar hun beroep en andere bijzonderheden. In het Terra Futura vinden we onder meer het Dorrie Stoopfonds, dat herinnert aan het enige kind van Adriaan en Miente dat geen nageslacht heeft voorgebracht. Dorrie had een zwaarmoedig karakter en maakte op jonge leeftijd een einde aan haar leven. In de geest van Dorrie, die zeer kunstminnend was, steunt het fonds jonge kunstenaars. gen. 11

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.