Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

onder

onder genealogen: René Kappers Gesmede familiebanden in Schoonhoven Genealogie is eindeloos. Hoe verder je kwartierstaat vordert, hoe meer voorouders erbij betrokken raken. Tegelijkertijd word je geconfronteerd met de wet van de verminderde meeropbrengst. Je moet steeds dieper graven om kleine stukjes kennis naar boven te halen en veel energie steken in iets wat relatief weinig resultaat oplevert. Hoe daarmee om te gaan? Gooi je de handdoek in de ring of verleg je je onderzoeksgebied? René Kappers koos voor het laatste. René Kappers begon rond zijn dertigste met genealogisch onderzoek. Hij was altijd al geïnteresseerd in geschiedenis, maar het overlijden van zijn grootvader, zo'n veertig jaar geleden, was de aanzet om daadwerkelijk iets met deze belangstelling te doen. Met oude familiefoto's en -papieren begon hij zijn onderzoek, zonder heel gestructureerd te werk te gaan. Kappers liep al snel vast op het doen van onderzoek in de burgerlijke stand, in kerkelijke archieven en op het lezen van oud schrift. Een goede buur hielp hem een eind op weg, hij volgde cursussen, werd vriend van het CBG en lid van de NGV. Kappers ontdekte veel over zijn bloedverwanten. Wat hem vooral fascineerde, zijn de vele buitenlanders die onder zijn voorouders te vinden zijn. 'Je hoeft maar een beetje te krabbelen en er komen migranten naar boven, daar hoef je niet veel onderzoek voor te doen.' Een heuse historische sensatie ervoer Kappers toen hij achterhaalde dat een zilveren schoutenstaf, die te zien is in het Rijksmuseum, gemaakt is door een van zijn voorvaderen. 'Er zit wel glas tussen, maar hoe dicht kun je bij je voorouders komen? Het was een ongelofelijk rijke ervaring en heel apart. Ik was stomverbaasd en dacht: hoe kan dat nou? Dat ik dit vind, zie en ontdek? Geloof ik wat ik ervaar?' Tegenwoordig houdt Kappers zich liever bezig met regionaal historisch onderzoek in plaats van zijn eigen familie onder een vergrootglas te leggen. 'Om mijn verwanten te kunnen onderzoeken moest ik helemaal naar het archief in Arnhem en hoe vaker ik 'Ik was stomverbaasd en dacht: hoe kan dat nou? Geloof ik wat ik ervaar?' ging, hoe minder ik vond. Uiteindelijk dacht ik: ik schei ermee uit. Ik weet nu wel hoe het zit en waar ze vandaan komen.' Een van Kappers overgrootvaders was goudsmid, net als een voorvader uit een verder verleden. Een cursus oud schrift wakkerde zijn interesse voor het ambacht aan. Ook het feit dat Kappers in de zilverstad woont, droeg hieraan bij. De goud- en zilversmeden uit Schoonhoven vormen sindsdien de kern van zijn onderzoek. Zo verdiepte hij zich in het waarheidsgehalte van een verhaal dat al lange tijd de ronde doet in Schoonhoven, namelijk dat alle goud- en zilversmeden uit de stad en haar omgeving familie van elkaar zouden zijn. Tot op heden heeft Kappers slechts één familie ontdekt die zich al vanaf de zestiende eeuw van vader op zoon bezighoudt met het smeden van edelmetaal. Zijn nasporingen voeren momenteel langs oude stadsrechten en muntordonnanties. In de zestiende eeuw al werden regels vastgelegd voor het smeden van goud en zilver. Kappers kwam tot de ontdekking dat 18 gen.

René Kappers Foto: Rob Glastra deze stadsrechten nog niet onderzocht waren en besloot dit zelf te gaan doen. Hij opereert naar eigen zeggen 'aan de grens van het menselijk weten'. In 2015 werden zijn naspeuringen beloond met de Jan van Beaumontpenning, de Schoonhovense stadsprijs voor historisch werk en onderzoek. Het is makkelijk om de conclusie te trekken dat het verleden een belangrijke rol speelt in het leven van Kappers. Geschiedenis maakt onderdeel uit van zijn identiteit en had ook weerslag op de manier waarop hij zijn werk deed, hoewel zijn carrière in het bedrijfsleven geen directe raakvlakken had met het bestuderen van het verleden. Ondanks zijn liefde voor geschiedenis zou hij zichzelf geen historicus willen noemen. 'Een goede hondenfokker is nog geen dierenarts. Ik onderzoek geschiedenisproblemen en vul daarmee lege plekken op.' Of hij er dan misschien spijt van heeft dat hij nooit geschiedenis heeft gestudeerd? 'Dat zijn zo van die beslissingen uit het leven, en die horen er ook bij. Er waren vele omstandigheden waardoor het niet kon of lastig was, maar spijt heb ik niet. Ik heb een leuk beroepsleven gehad, veel gereisd en wereldwijd waanzinnig veel musea bezocht. Dat doet niet iedere historicus mij na.' Eva Bleeker Publiekshistoricus gen. 19

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.