Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

familieverhaal Het

familieverhaal Het armoedige bestaan van Franciscus Segers Leven beneden de maat Armoede en ellendige leefomstandigheden waren eind negentiende eeuw in de grote steden schering en inslag. Onderzoek naar het leven van mijn overgrootvader Franciscus Segers laat zien dat mijn Rotterdamse familie daarop geen uitzondering vormde. Jacqueline Verkleij Mijn oma Wilhelmina Segers was volgens mijn vader een streng katholieke vrouw. Ik heb altijd gedacht dat zij uit een oerkatholiek nest stamde, maar toen ik onderzoek naar mijn familiegeschiedenis ging doen, bleek niets minder waar te zijn. Oma’s moeder, Maria Helena Zegers, is hervormd opgevoed – in naam althans. Hoe godvruchtig de Zegersen waren, weet ik niet. De levensloop van Maria Helena en haar moeder Josina Rebecca doet echter vermoeden dat de kerk een niet al te groot onderdeel van hun leven uitmaakte. Josina is nooit getrouwd maar had wel zes kinderen, van wie de vader of vaders niet bekend zijn. Ook mijn oma was een buiten het huwelijk verwekte dochter. Toen haar moeder trouwde met de Dordrechtse ijzerhandelaar Franciscus Segers, erkende hij Wilhelmina – die vijf jaar tevoren was geboren – als zijn dochter. Daarmee veranderde haar naam van Zegers in Segers en haar geloof van protestants in katholiek. Gevallen vrouwen Toen Wilhelmina vijftien was, werd ze van Rotterdam naar Den Haag gestuurd om als dienstbode bij een juweliersgezin in het chique Benoordenhout de kost te verdienen. Wilhelmina hield het er niet lang uit en keerde al na een paar maanden terug. Meteen werd ze naar een ander gezin gestuurd. Toen ze zelf ongehuwd zwanger raakte, kwam ze terecht in het ‘Roomsch-Katholiek Doorgangshuis voor Gevallen Vrouwen’. Er heerste een streng regime in dat huis; de ‘gevallen vrouwen’ moesten er door gebed en religieuze toewijding achter zien te komen hoe ze nu verder moesten in het leven. Wilhelmina heeft in het doorgangshuis twee kinderen gebaard, die ze naar haar moeder en stiefvader heeft vernoemd. In 1929 is haar de voogdij van beide kinderen ontnomen, omdat ze hen schromelijk zou hebben verwaarloosd en bovendien in aanraking was gekomen met justitie. Later heeft ze nog een dochter en vier zoons gekregen, onder wie mijn vader. Ze trouwde pas met mijn opa toen haar jongste kind zeven was. Naarmate het onderzoek naar mijn oma vorderde, kreeg ik de indruk dat Franciscus zijn gezin met harde hand regeerde en achtte ik het niet uitgesloten dat hij Wilhelmina uit huis heeft gedreven en mede de oorzaak was van haar latere ‘losbandige’ leven. Ik werd opeens heel nieuwsgierig naar hem. Wie was hij, en wat heeft hem ertoe gebracht te trouwen met een ongehuwde moeder die zelf, samen met nog vijf broertjes en zusjes, ‘in onecht’ was geboren? Vader(s) onbekend Franciscus werd op 11 november 1882 geboren als zoon van Peter Jan Hubert Segers en Maria Broere, ‘in het huis geteekend D561 aan de Raamstraat’ in Dordrecht. Laten we er voor het gemak maar van uitgaan dat zijn roepnaam Frans was. Zijn ouders waren krap twee maanden getrouwd toen hij ter wereld kwam. Na Frans volgden nog drie kinderen, die allen op zeer jonge leeftijd overleden. Peter stierf in 1890, slechts 36 jaar oud. Drie jaar later kreeg Maria een dochter die ze Sophia Fijgje noemde; de vader wordt op de geboorteakte niet vermeld. In september 1895 vestigde ze zich samen met haar twee kinderen in Rotterdam, waar ze de kost verdiende als werkster. 20 gen.

De Thoolenstraat in Rotterdam, 1910. Foto B.H.W. Berssenbrugge. Coll. Stadsarchief Rotterdam Jeugdgevangenis Op 23 april 1898, toen hij vijftien jaar oud was, werd Frans naar het Rijksopvoedings gesticht in Alkmaar gestuurd. Zeg maar de jeugdgevangenis. Zijn moeder en zusje Sophia woonden toen aan de Slaakkade 190 in Rotterdam. Volgens een brief van de hoofdcommissaris van politie aan de officier van justitie verbleef Frans echter bij de ‘uitdraagster Sederquist’, aan de Baan 116. In dezelfde brief meldde de commissaris dat Maria sedert ongeveer tien jaar samenleefde met een zekere Teunis de Lange, ‘uit welken omgang zij een kind heeft’. Dat moet Frans’ halfzusje Sophia geweest zijn. Vier maanden vóór Maria’s komst naar Rotterdam had Teunis de Lange, ‘koopman in galanterieën’, zich gevestigd aan de Nesserdijk 216. Zijn naam staat vervolgens in het Rotterdamse bevolkingsregister geregisteerd op de Slaakkade 72 en 190. Precies dezelfde adressen staan vermeld op de gezinskaart van Maria en haar kinderen Frans en Sophia. Slaakkade 190 klopt met de gegevens uit de brief van de commissaris van politie. Teunis was zeventien jaar ouder dan Maria, en… op dat moment nog steeds getrouwd met ene Maria Grietje van Dijk, die volgens een aantekening in het bevolkingsregister in Dordrecht woonde. Met haar had hij zeven kinderen. 'Zoo armoedig' Volgens het politierapport maakte Teunis ‘veel misbruik […] van sterken drank’, terwijl de weduwe Segers (Frans’ moeder) als ‘eene slordige, onzindelijke vrouw’ bekendstond. Frans was zijn ouderlijk huis ontvlucht en had aangeklopt bij de veertigjarige Hulda Echedie, geboren in Loznica (Servië), weduwe van de in Christiania (het huidige Oslo) geboren Joannes Sederquist. In het politierapport staat vermeld dat Frans zich bij haar had beklaagd dat hij het ‘zoo armoedig’ had, waarop zij hem bij haar in huis had genomen. Tegen vergoeding van kost, inwoning en kleding sorteerde Frans lompen voor haar. Verder, zo zegt het rapport, stond de vrouw bekend als uitdraagster, ‘die van jongens alles koopt wat deze haar te koop aanbieden’. gen. 21

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.