Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

inhoud Dossier Huis &

inhoud Dossier Huis & haard Werelden vol verhalen Kunstenaar Martijn Kessler en historicus Daan de Clercq brengen genealogieën op een bijzonder wijze in beeld: door er landkaarten van te maken. Leon Wessels sprak met de achterneven en vroeg ze naar hun werkwijze. 8 verder in gen. Leven beneden de maat Hoe was het om eind negentiende eeuw in armoede en ellendige omstandigheden op te groeien? Jacqueline Verkleij dook in de geschiedenis van haar Rotterdamse familie. Een verhaal over smerige stegen, gevallen vrouwen en het leven in een jeugdgevangenis. 20 Het interieur als decor van het huiselijk leven Met de opkomst van de amateurfotografie in de twintigste eeuw werd de woonkamer het nieuwe decor van familieportretten. Hoewel onervarenheid van de fotografen nogal eens tot kwalitatief ondermaatse kiekjes leidde, hebben de foto’s, zo laat cultureel antropoloog Irene Cieraad zien, grote cultuurhistorische waarde. 26 4 Nieuws 13 Letterie 14 NostalGen 18 Onder genealogen 24 Digitaal 55 Memo 63 64 70 72 74 CBG weet raad Armoriaal De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek @EricHennekam Archiefwijzer 76 80 82 Gesignaleerd Diensten Verleden tijd 2 gen.

Op bezoek in Hoornse herenhuizen Om te weten hoe de woningen van voorouders er achter de voordeur uitzagen hebben we maar weinig middelen ter beschikking. Laura Jonkhoff slaagt erin om op basis van boedelinventarissen een rondleiding te geven in achttiendeeeuwse herenhuizen uit Hoorn. 42 Zeg me waar je woont De plek waar je woont zegt van alles over wie je bent. Dat laat Kees van der Wiel zien. Ook wijst hij de weg bij het onderzoek naar de woningen van voorouders. 56 Een penseelprinses tussen militairen Het komt maar zelden voor dat kunstenaressen militaire taferelen schilderden. Maar onlangs verwierf het Nationaal Militair Museum een schilderij van Anne Muller, geboren von Daehne. Louis Sloos onderzocht waarom zij Nederlandse militairen afbeeldde. Het antwoord zit in haar familiegeschiedenis. 66 verder in dossier 48 Portret & verhaal 50 In de aap gelogeerd gen. 3

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.