Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

DOSSIER Wooncultuur van

DOSSIER Wooncultuur van Hoornse regenten in de achttiende eeuw Op bezoek in Hoornse herenhuizen 42 gen. DOSSIER HUIS EN HAARD

oedelinventarissen De meeste mensen kunnen het niet laten: naar binnen gluren bij vensters waarvan de gordijnen open zijn. Ook het succes van websites als Funda en Bekende Buren getuigt van de drang om een kijkje te nemen in andermans huis. Veel moeilijker is het om je een voorstelling te maken van de privé-omgeving van je voorouders. Aan de hand van boedelinventarissen geef ik toch een rondleiding in achttiende-eeuwse Hoornse herenhuizen. Laura Jonkhoff De Nieuwstraat in Hoorn, door Isaac Ouwater, 1784. Het brede huis achter de bomen is het woonhuis van Dirk Wilree en Johanna Vogel. Coll. Westfries Museum, Hoorn Hoe zag het interieur van het achttiende-eeuwse woonhuis van een Hoornse regent of notaris eruit? Als freelance historicus heb ik een aantal onderzoeken mogen doen naar de bouw- en bewoningsgeschiedenis van voorname, oude panden in de binnenstad van Hoorn. Bij het beschrijven van de geschiedenis van dergelijke panden vind ik het belangrijk mezelf en de lezer van het uiteindelijke boek een impressie te kunnen geven van het pand in zijn dagelijkse functie als woonhuis. Dat helpt ook om een beter beeld te krijgen van de bewoners. Het is vooral aan de hand van bewaarde boedelinventarissen dat wij ons vandaag de dag een voorstelling kunnen maken van hoe men in de achttiende eeuw het huis indeelde, inrichtte en gebruikte. Een inventaris werd over het algemeen opgesteld wanneer iemand was overleden en bepaald moest worden wat de waarde van diens nalatenschap was. Een notaris liep hiertoe met zijn klerk, en soms ook met de executeurs van het testament, in het woonhuis van kamer naar kamer om de gehele inboedel te inventariseren en op waarde te taxeren. Voor sommige goederen huurde men overigens vaak een expert in, zoals een zilversmid die de waarde van het zilverwerk bepaalde. Aan de hand van de beschrijving van de spullen en de naam die de notaris aan elke ruimte in het huis gaf (zoals ‘op de eetsael’, ‘in de groote keuken’, ‘in de gangh’ of ‘in de beneeden voorkamer’) kun je voorzichtig stellen voor welk doeleinde een kamer werd gebruikt en hoe het huis was ingedeeld en ingericht. Welstand tonen De meeste panden die ik tot nu toe heb onderzocht, behoorden in vroegere tijden toe aan leden van de Hoornse elite. In de achttiende eeuw waren het voornamelijk de regentenfamilies die de top van de stedelijke bovenlaag vormden. Het ging hier om een zeer selecte groep die slechts twee procent van de bevolking van de stad besloeg. Een groot en duur woonhuis werd door regentenfamilies bij uitstek gebruikt om status en rijkdom te etaleren. In Hoorn waren deze huizen vooral te vinden in de straten die het dichtst lagen bij het oudste en meest centraal gelegen plein, de Roode Steen. DOSSIER HUIS EN HAARD gen. 43

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.