Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

nieuws Libris

nieuws Libris Geschiedenis Prijs 2016 STAMBOOMCAFÉ Het nieuwe jaar Stamboomcafés start met Frank Buchner. Op dinsdag 31 januari licht hij het project 'Bridging the distance' toe. In dit project ligt de focus op het bij elkaar brengen van Australische families van Nederlandse afkomst met verwanten in Nederland of Australië. Onze CBG-collega Elias van der Plicht schreef het boek Achterlaten en opnieuw beginnen, over de vluchtelingengeschiedenis van Nederland. Hij vertelt meer over dit thema en over de totstandkoming van zijn boek in het Stamboomcafé op dinsdag 28 februari. Gen.-auteur Eva Bleeker deed onderzoek naar publieksgeschiedenis en genealogie. Waarom fascineert familiegeschiedenis zo veel mensen? Tijdens het Stamboomcafé van dinsdag 28 maart deelt ze de interessante bevindingen van haar onderzoek met ons. We kijken uit naar een nieuw jaar vol inspirerende Stamboomcafés, graag tot ziens! Winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2016 is Elisabeth Leijnse met haar boek Cécile en Elsa, strijdbare freules. De biografie is volgens de jury 'een uitmuntend geschreven levensgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en maatschappijgeschiedenis ineen'. Juryvoorzitter Henk van Os overhandigde de prijs voor het beste historische boek van 2016 op 30 oktober 2016 tijdens een live-uitzending van radioprogramma OVT. Dit jaar dongen 324 auteurs mee naar de prijs. kort THEMADAG DUITSLAND NGV In het Verenigingscentrum van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Weesp zal op zaterdag 4 februari 2017 weer een Duitslanddag worden georganiseerd. Er komen experts van onder andere de Mitteldeutsche Familienkunde (het oude Oost-Duitsland), de Arbeitsgemeinschaft Ostdeutsche Familienkunde (Oost-Europa en Baltische staten), de Hessische Familienkunde, de Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde (Oost-België, Zuid-Limburg en het oude Rheinland tot aan de Midden-Rijn), maar ook de Westfälische Familienforschung en de WGOD (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland). Ook staan experts van de NGV paraat met Duitse bronnen, boeken, tijdschriften en indexen. Nieuw dit jaar zijn de vertegenwoordigers uit het hertogdom Oldenburg, waarin veel inwoners Nederlandse contacten hadden. De Duitslanddag is gratis te bezoeken aan de Papelaan 6 in Weesp. NGV-leden zijn welkom vanaf 11.30 uur, niet-leden en belangstellenden van 13.00 uur tot 16.00. Nadere informatie is te verkrijgen door te mailen naar info@ngv.nl. NIEUWE BRONNEN WIEWASWIE WieWasWie is wederom uitgebreid met een aantal bronnen. Zo zijn vanaf heden ook de doop- en trouwregisters van Groningen, de DTB-gegevens van Friesland en de bevolkingsregisters, burgerlijke stand en militaire registers van Texel te doorzoeken. BESTE GESCHIEDENISBOEK ALLER TIJDEN Het door Els Kloek samengestelde boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis is verkozen tot het Beste Geschiedenisboek Aller Tijden. Dit is 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Geschiedenis Festival in Haarlem. De redactie van het Historisch Nieuwsblad stelde in samenwerking met bekende historici als Hans Blom, Herman Pleij, Marita Mathijsen en Fik Meijer een longlist van 250 geschiedenis boeken op. De afgelopen maanden konden geschiedenisliefhebbers hieruit hun eigen top tien samenstellen. Na de bekendmaking van de top tien kon men vervolgens stemmen op het beste geschiede nisboek. 1001 vrouwen kreeg de meeste stemmen. Els Kloek schreef enkele jaren columns voor Gen.magazine en werkt momenteel aan het vervolgproject 1001 vrouwen in de twintigste eeuw. 4 gen.

WEESKINDEREN ONLINE Op zoek naar George Haar voorliefde voor geschiedenis zorgde ervoor dat voormalig journaliste Kim Heijdenrijk zich na haar verhuizing ging verdiepen in haar nieuwe straat in Den Haag. Al snel kwam ze erachter dat aan het einde van deze straat ooit een berucht weeshuis stond: Huize Groenestein. Ze ging op zoek naar informatie en stuitte op Marktplaats op een oude ansichtkaart. Het poststuk was in 1916 beschreven en verzonden door de toen dertienjarige George Krul. De woorden op de kaart raakten haar. Wie was hij en wat is Wie was hij en wat is er van hem geworden? er van hem geworden? George bleek veel meer broers en zussen te hebben, van wie de meesten jong stierven. Hij woonde bij zijn opa en oma in een Haagse sloppenwijk. Zijn moeder, een dienstbode, bleek krankzinnig te zijn, zijn vader was onbekend. Met slim speurwerk slaagde Heijdenrijk erin om de hele geschiedenis van George in elkaar te puzzelen. Het resultaat is een indringend tijdsbeeld van de ‘gewone’ mens in de twintigste eeuw. Vrienden van het CBG konden al eerder kennismaken met Kim Heijdenrijks zoektocht. In maart schreef ze erover in Gen.magazine; in mei lichtte ze haar onderzoek tijdens het Stamboomcafé toe. Op 1 februari a.s. verschijnt Op zoek naar George. In dit boek beleven lezers aan de hand van het leven van George de historie van Nederland tussen 1860 en 1980 op een heel persoonlijke en aangrijpende manier. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Water en kost € 19,95. Zie voor meer informatie opzoeknaargeorge.nl. De namen van 8600 vondelingen en weeskinderen uit heel Nederland zijn sinds kort online te doorzoeken. De kinderen werden vanaf 1824 naar Veenhuizen gestuurd, een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Ze woonden er in groepen van tachtig in zalen van elk 4,7 bij 30 meter. Onder hen was de vondeling die de naam Simon Vestdijk kreeg, grootvader van de latere schrijver. De namen van de kinderen zijn ingevoerd tijdens het werk aan De kinderkolonie. In dit boek beschrijft Wil Schackmann de wezen, hun opzieners en de bestuurders op basis van uitgebreid archiefonderzoek. De database is toegankelijk via de website alledrenten.nl. Van meer dan een miljoen Nederlanders leefde een voorouder in de armenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. INDISCHE FOTOMIDDAG IN BRONBEEK Museum Bronbeek houdt op zaterdag 11 maart 2017 de fotodeterminatiemiddag 'Mijn opa was een…'. Tussen 12 en 17 uur gaan experts in op vragen van bezoekers over (familie-) foto's, die betrekking hebben op Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). De experts analyseren de foto's aan de hand van kleding en uniformen, wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve foto's kunnen bezoekers ook documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen meenemen om te laten onderzoeken. Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over nader (genealogisch) onderzoek. Voor deelname geldt het toegangstarief van museum Bronbeek (zie voor informatie bronbeek.nl). Vooraanmelding is noodzakelijk via nb.ravensbergen@mindef.nl. MAASTRICHT KLAAR In het WieWasWie-VeleHanden project plaatste het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) onlangs een nieuwe serie bevolkingsregisters uit Maastricht. In slechts vier maanden tijd is het invoeren en controleren van deze scans afgerond. We zijn alle vrijwilligers hier erg dankbaar voor. Het RHCL streeft ernaar deze registers zo snel mogelijk online te zetten. Ondertussen hopen we dat iedereen verder helpt met het ontsluiten van de registers van het Stadsarchief Breda en het Stadsarchief Rotterdam. Help je ook een handje? Deelnemers sparen voor leuke beloningen zoals rondleidingen, boeken en een gratis WieWasWie-jaarabonnement. Kijk voor meer informatie op velehanden.nl. FRIESE VERSIE VELEHANDEN Met het laagdrempelige, tweetalige platform (fryskehannen.frl) wil Tresoar grote gedigitaliseerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven zijn of materiaal uit Redbot (Deltaplan Digitalisering), maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Het eerste project op de website is 'Onderduikers Online!', dat de gen. 5

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.