Word nu vriend van het CBG! >>
gen.magazine 04-2016 Het interieur als decor van het huiselijk leven Werelden vol verhalen
Familieverhalen op de kaart
Leven onder de maat
Smerige stegen, gevallen vrouwen
Anne von Daehne
Penseelprinses tussen militairen
Views
2 months ago

gen.magazine 04-2016

 • Text
 • Huis
 • Jaar
 • Eeuw
 • Waar
 • Familie
 • Dossier
 • Onderzoek
 • Haard
 • Zoals
 • Leven
 • Www.fizz.nl
Magazine voor familiegeschiedenis

nieuws GESCHIEDENIS

nieuws GESCHIEDENIS ONLINE PRIJS Iedere twee jaar wordt de Geschiedenis Online Prijs uitgereikt. De prijs bekroont de meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse historische website of app. De prijs is in het leven geroepen om geschiedbeoefening online te bevorderen en te belonen. Aangezien cbg.nl recent is vernieuwd en flink is verbeterd, hopen we een gooi naar de winst te doen. De Geschiedenis Online Prijs kent twee onderdelen: de juryprijs en de publieksprijs. Voor de juryprijs worden geschiedenisapps of -sites door een jury genomineerd. Naar de publieksprijs kan iedere website of app meedingen. We hopen dat onze Vrienden ons willen steunen en tussen 9 januari en 9 februari 2017 op cbg.nl stemmen! Meer informatie: geschiedenisonlineprijs.nl. Vernieuwing WieWasWie De website WieWasWie voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. In 2014 is een verbeterplan opgesteld, dat eind 2016 zal worden afgerond. De techniek achter WieWasWie om snel en adequaat te kunnen zoeken in de ruim 125 miljoen persoonsgegevens moet dan zijn vernieuwd. De gebruikerskant krijgt een uitstraling die past bij een moderne website en het nieuwe CBG. De vernieuwde site zal ook geschikt zijn voor smartphones en tablets, zodat je ook ’s avonds op de bank kunt swipen naar de persoonsgegevens van je voorouders. Daarnaast wordt het zoekresultatenscherm overzichtelijker en de navigatie door de gegevens eenvoudiger. Zo worden de zoekresultaten getoond op dezelfde zoekpagina en kunnen meerdere akten onder elkaar worden geopend. Op deze wijze kun je eenvoudig akten vergelijken. Er is op het vernieuwde WieWasWie een prominentere rol voor de deelnemende archiefinstellingen weggelegd, zodat je kunt zien welke collecties zij buiten WieWasWie nog meer ter beschikking hebben. In december komt de bètaversie online, zodat iedereen de site kan uitproberen en zijn ervaringen kan delen. Onvolkomenheden worden ondertussen verholpen, waarna zo snel mogelijk de huidige website wordt vervangen. STUK VAN HET JAAR 2016: TILBURGSE MUURKRANT De Tilburgse Muurkrant is de winnaar van de verkiezing van Stuk van het Jaar 2016. Van 1978 tot 1995 verschenen met grote regelmaat zeefdrukaffiches met pakkende koppen op de Tilburgse muren. Vol verontwaardiging riepen de makers om 'aksie' in een zich snel veranderende stad. De bewaarde muurkranten zijn boeiende getuigenissen van de actiecultuur uit die tijd. Verzetskrant De Luistervink van Stadsarchief Vlaardingen en een Van Nelle-affiche van Stadsarchief Rotterdam eindigden op de tweede en de derde plaats. Van de 48 archiefstukken die hebben meegedaan aan de verkiezing eindigde het CBG met de brief van Lodewijk Napoleon op plek 27. kort onderduikersadministratie van Leeuwarden, Joure-Sneek en Drachten doorzoekbaar moet maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen in Friesland. Van een kleine vierduizend van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Die vormen een unieke bron van informatie over waar de onderduikers hebben geleefd, waar zij vandaan kwamen en wie hun helpers waren. Om al die onderduikgegevens doorzoekbaar te maken, wordt aan het publiek gevraagd om mee te helpen: overtypen dus! De data die Tresoar op deze manier verzamelt, wordt in 2017 gepresenteerd via een themawebsite, via (allefriezen.nl) en in een documentaire reeks. DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis staat op zaterdag 28 januari 2017 in het teken van migranten. Op het programma staan lezingen, workshops, verhalen, muziek en rondleidingen. Er is een informatiemarkt en er zijn hapjes van over de grens. De dag wordt gehouden in het Drents Archief te Assen, de toegang is gratis. Meer informatie: drentsarchief.nl. RADBOUD OPENT EXPERTISECENTRUM FAMILIEGESCHIEDENIS De Radboud Universiteit in Nijmegen lanceerde afgelopen juli een expertisecentrum om de onderzoeksterreinen historische demografie en familiegeschiedenis meer zichtbaarheid te geven. 'Met drie hoogleraren en een flink aantal promovendi hebben we nu meer dan ooit focus en massa', zegt prof. Jan Kok, die de Radboud Group for Historical Demography and Family History leidt. 'We zijn bezig met diverse projecten, onder andere op het gebied van gezondheid.' Zo onderzoekt promovendus Nynke van den Boomen het verband tussen religie en sterftepatronen in negentiende-eeuws Nederland. Ook zijn er plannen om het publiek te betrekken in onderzoek, zoals bij het invoeren van registers met doodsoorzaken van 6 gen.

Ontdek de wereld van de VOC Bijna tweehonderd jaar, van 1602 tot 1798, beheerste de Verenigde Oost-Indische Compagnie de handel in Azië. Dat omvangrijke handelsrijk kon vanuit de Republiek alleen worden bestuurd met behulp van een grote papierstroom. Het Nationaal Archief bewaart een groot deel van de zeer omvangrijke VOC-archieven, die in 2003 door UNESCO aangemerkt zijn als werelderfgoed. Vanaf 24 februari 2017 is bij het Nationaal Archief de tentoonstelling 'De wereld van de VOC' te bekijken. Bezoekers kunnen reizen door de geschiedenis van de VOC aan de hand van persoonlijke verhalen en onder andere unieke kaarten, brieven, scheepsjournalen, tekeningen (bijgaande afbeeldingen van een Dodo zijn afkomstig uit een scheepsjournaal en dateren uit de jaren 1601-1603). De tentoonstelling is te zien van 24 februari 2017 tot en met 7 januari 2018 in het Nationaal Archief in Den Haag. [ ] VERBORGEN VERLEDEN TERUG Genoten van de laatste serie Verborgen verleden? Vanaf zaterdag 6 mei 2017 zendt NTR weer zes nieuwe afleveringen uit. Deutscher Genealogentag Am See forschen, den See erleben De Deutscher Genealogentag werd dit jaar in het eerste weekend van oktober in het Oostenrijkse Bregenz gehouden. Jaarlijks organiseert een van de leden van de Duitse koepelorganisatie DAGV deze dag. Dit jaar was dat de IGAL, een nog tamelijk jonge en kleine vereniging van driehonderd leden, met Voralberg als werkgebied. Thema was ‘Am See forschen, den See erleben’. Aanwezig namens het CBG was Rob van Drie, hoofd sector Expertise en plaatsvervangend directeur. De stands en de lezingen vormden samen een mooi afwisselend aanbod, met regionale en nationale accenten. Een ‘genealogencafé’ bood een mooie ontmoetingsplek waar de bezoekers gretig gebruik van maakten. Ook wat het bezoekersaantal betreft was het een succes. Voor de lezingen schreven driehonderd geïnteresseerden zich in, daarnaast waren er zo’n vierhonderd bezoekers die alleen de genealogische markt bezochten. overleden Amsterdammers en registers van Surinaamse slaven. Dit zal gebeuren in samenwerking met VeleHanden. CBG.NL Op onze vernieuwde website kunnen in één keer archiefbronnen, stamboomgegevens, familienamen en familiewapens worden doorzocht. Daarnaast komt de expertisefunctie van het CBG beter uit de verf. Er is nu online ruimte voor informatie over bronnen, onderzoekstips, een stappenplan voor beginners en themapagina's met meer gespecialiseerde kennis, samengesteld door experts. MISJPOGE ONLINE Een schat aan informatie over joodse genealogie en joodse familiegeschiedenis in Nederland is toegankelijk geworden. De volledige inhoud van het tijdschrift Misjpoge is sinds 8 november online te vinden en volledig doorzoekbaar op de website van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie: nljewgen. org/archief-misjpoge. FAMILIEFOTO'S IN KLEUR CBG zoekt voor off- en online uitingen een aantal mooie familiefoto's. Het liefste ontvangen we oude kleurenfoto's, bijvoorbeeld een groepsfoto uit de jaren 1960. Als jij een leuke foto hebt en deze in een goede resolutie digitaal ter beschikking wilt stellen aan het CBG, dan vragen we je deze te mailen naar redactie@cbg. nl o.v.v. 'familiefoto'. Let op: zorg dat ingestuurde foto's rechtenvrij zijn en dat de geportretteerde personen akkoord gaan met hergebruik van de foto in onze uitingen. JAARBOEKJES BELASTINGAMBTENAREN Het Belasting & Douane Museum heeft een interessante genealogische bron online gezet: de jaarboekjes van de ambtenaren van de belastingdienst vanaf 1833 tot 1970. Werkte een van je voorouders als belastingambtenaar, bijvoorbeeld als ontvanger, klerk of landmeter? Goede kans dat je hem terugvindt via de website bdmuseum.nl. FOUT In het artikel 'Huwelijken tussen zwart en wit' is op pagina 52 de naam van auteur Michel Doortmont tot onze spijt verkeerd gespeld. Onze verontschuldiging hiervoor. De keuze voor het portret van Jan Kooij (Kooi) komt voor rekening van de redactie. gen. 7

Login met uw persoonlijke gebruikersnaam om volledig toegang te krijgen tot de magazines.
Gebruikersnaam: eerste 3 letters achternaam (zonder tussenvoegsel) + vriendnummer
Jan de Boer met Vriendnr. 1234 wordt 'Boe1234'. (Vriendnummer staat op adressticker gen. boven uw naam)
Wachtwoord: uw postcode (voorbeeld: 1111AB)

MAGAZINES WEB

gen.magazine 04-2016
genealogie
gen.magazine 03-2016
genealogie
gen.magazine 02-2016
genealogie
gen.magazine 01-2016
genealogie
gen.magazine 04-2015
genealogie
gen.magazine 03-2015
genealogie
gen.magazine 02-2015
genealogie
gen.magazine 01-2015
genealogie

gen. magazine is een uitgave van Centraal Bureau voor Genealogie.